Disse 100 tjente mest i Bergen i fjor

Hørt om Kjersti Straume?