• Et symptom på at dagens system med takstrapporter er feil, sier direktøren i Norges Takseringsforbund.

Godt over 3000 forbrukere søkte råd hos Forbrukerrådet i første halvdel av 2012. Rapporten fremlagt av Forbrukerrådet i dag viser en dobling av klagesaker forbundet med kjøp og salg av boliger de siste to årene. Den største andelen er på bruktboliger, som har tilnærmet firdobling i løpet av to år.

— Økningen er et uttrykk for at forbrukerne opplever markedet problematisk. Det er behov for å innføre obligatoriske tilstandsrapporter slik at både selger og kjøper har klarere for seg hva de har og får, sier Thomas Bartholdsen, Fagdirektør Bolig i Forbrukerrådet.

Følg oss på Facebook!

Skriker etter løsning

For tre år siden anbefalte det regjeringsoppnevnte Takstutvalget en innføring av obligatoriske tilstandsrapporter. Siden har lovforslaget blitt liggende hos Justisdepartementet. Dette til tross for at hele bransjen ble invitert til å delta i debatten og arbeidet med lovendringsforslaget.

Høringsuttalelsene har ført til et anstrengt forhold mellom flere aktører. Foreløpig ser det ut til å være til ingen nytte. Dette hevder administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF), Are Andenæs Huser.

— Situasjonen skriker etter en løsning, men vi må ta høyde for at den ikke kommer. Bransjen må selv ta ansvar overfor forbrukerne ved å anbefale en utstrakt bruk av tilstandsrapporter. Jeg er skuffet over politikerne. Signalet de sender er at problemene boligkundene har, ikke er viktige nok, sier Andenæs Huser.Fraksjonsleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, Gjermund Hagesæter fra Fremskrittspartiet, fremmet nylig spørsmålet om hvor saken ligger nå. Svaret fra Justisminister Grete Faremo var at saken er kompleks, og at det vurderes derfor hvordan denne saken skal tas videre.

— Det er tafatt av Justisministeren. Det virker som om Regjeringen ikke vet hva de skal gjøre. Vi forventer at de kommer med en sak til Stortinget i inneværende år, siden en beslutning her allerede er på overtid, sier Hagesæter.

Salg av forsikringer øker

Færre og færre tar sjansen på å selge uten forsikring. En oversikt fra de største eiendomsmeglerne i Oslo viser at eierskifteforsikring selges i forbindelse med 80-90 % av boligsalgene som formidles.

Administrerende direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet sier at de lenge har jobbet for å innføre tilstandsrapport og forlenget reklamasjonsfrist ved kjøpt og salg av boliger.— Etter vår mening vil en obligatorisk tilstandsrapport trolig gjøre eierskifteforsikring overflødig. Den vil gi den usminkede sannheten og justere forventningene deretter. Det er skremmende hvor mange forbrukere som sliter i motbakke.

Are Andenæs Huser i NTF sier det er forståelig at salget av forsikringer øker med dagens system. Han mener antall klagesaker vil gå drastisk ned hvis obligatoriske tilstandsrapporter innføres.

— Undersøkelser viser også det. Det vil gi et helt annet beslutningsgrunnlag og en mer realistisk forventning til hva man har kjøpt der man i dag har liten tid til å undersøke selv, sier Andenæs Huser.

Han mener verdien ikke er det viktigste argumentet med å innføre tilstandsrapport fremfor dagens takstrapport, men at en uavhengig aktør vil kunne gi et mer riktig bilde av eiendommen for forbrukeren kan stole på, slik at forventningene blir avstemt med budet man gir.