— Å isolere, eller hoppe over, en del av Norge, uten å vite hvilke verdier som ligger der, er ikke riktig. Hadde jeg vært nordlending ville jeg blitt fly forbannet om en søring krevde at vårt havområde ikke skulle konsekvensutredes, sier Roar Flåten.

Han påpekte at et nei til konsekvensutredning, er et nei til å utvinne olje.

- I rettferdighetens navn: Det er politisk flertall i Stortinget for en konsekvensutredning, vi må ikke la oss styre av et lite mindretall, sier han.

- Fagforening, fagforening

Statoil-sjef Helge Lund valgte en taktisk åpning på sitt innlegg under LOs olje- og gasskonferanse i Tromsø. Han knyttet neven og ropte ”Fagforening - fagforening - fagforening”, og ble møtt av spontan jubel.

Lund understreket at enigheten mellom LO og Statoil er stor. Spenningen er ikke større enn det et fruktbart samarbeid må tåle, sa han.

Ifølge programmet skulle Statoil-toppen og LO-toppen drøfte om det er på tide å glemme Lofoten og Vesterålen. Regjeringen er splittet og har skjøvet vedtaket om konsekvensutredning foran seg, og helst til etter valget. SV er sterkt imot olje og gass i mulige sårbare områder utenfor Lofoten. Arbeiderpartiet skal i hovedsak være for.

- Vi liker å spille lotto

Statoilsjefen nevnte ikke Lofoten og Vesterålen med et ord hverken i sitt innlegg eller under den påfølgende debatten.

- Vi er fortsatt veldig opptatt av å få tilgang på nye arealer, også de områder Roar Flåthen nevner i sitt innlegg, sa Helge Lund.

Han påpekte at Statoil har besluttet å flytte mye aktivitet nordover, de er opptatt av lokale og positive ringvirkninger samt å bygge teknologi og kompetanse i nord.

- Det er enormt morsomt å få bidra med den samfunnsbyggingen som vi nå gjør også i Nord-Norge, sa han.

Til kravet om at Statoil heller bør redusere sin aktivitet, og la arealer ligge til våre etterkommere, sa Helge Lund:

- Nordmenn liker å spille Lotto, vi liker å lete etter fisk og vi liker å lete etter olje. Et krav om å redusere tempoet på olje- og gassvirksomheten er som å redusere antallet sauer for å hindre angrep av ulv.

Statoilsjefen ser for seg nye funn i Barentshavet ganske raskt. Det er gjort store funn, og det skal bores 8–10 letebrønner kommende sesong. Året etter økes tempoet ytterligere.