• FLATØY: Sundet mellom Flatøy og Gudmundsholmen kan forsvinne, hvis Frank Mohn får gjennomslag for planene sine. FOTO: BT ARKIV

Sundet kan forsvinne

Frank Mohn vil fylle igjen gigantisk område i sjøen ved Flatøy.