Fullt virvar på akutten

Legen på akuttmottaket diagnostiserte pasienten utfrå EKG frå ein annan. Og det er langt frå første gong dette har skjedd.