Eierkommuner på kjøperjakt

Et nyetablert eierutvalg skal jakte på nye kjøpere av BKK.