Venter 7000 arbeidsledige

Nav anslår at tallet på arbeidsledige i Hordaland vil holde seg høyt. Det er slunkne ordrebøker innen leverandør- og verftsindustrien.