500 ansatte i Skien har vært i streik i en uke. I dagens utgave av lokalavisen Varden rykker rådmann Knut Wille ut og advarer de streikende.

Skien har budsjettert med en lønnsøkning på 3,8 prosent i år.

— Blir lønnsoppgjøret dyrere, betyr det at vi må redusere antall ansatte, sier Wille, som er øverste sjef i kommuneadministrasjonen.

Wille viser til at kommunenes inntekter fra staten er de samme, uansett hvor dyrt et lønnsoppgjør blir. Dermed vil stor lønnsvekst påvirke kommuneøkonomien negativt, fordi lønnsmidlene spiser opp en større del av budsjettet.

- Skaper utrygghet

Rådmannens trusler har skapt sterke reaksjoner. Hovedtillitsvalgt Elisabeth Timland i Skien kommune rister på hodet over utspillet.

- Dette er meget spesielt å komme med midt under sentrale forhandlinger som vi lokalt ikke har mulighet til å påvirke. Vi blir skuffet over vår egen rådmann når han går ut på denne måten. Dette skaper jo utrygghet blant alle ansatte, sier Timland til Varden.

Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet, kaller utspillet fra Wille veldig useriøst.

— Hadde de budsjettert med 3,2 prosent lønnsvekst, ville de vært nødt til å sparke veldig mange. Dette er et sentralt lønnsoppgjør. Skien kommune må bare godta det partene blir enige om. Her har de rett og slett budsjettert for lavt, så enkelt er det, mener Mosti.

- Du kan jo spørre rådmannen hvor mye han selv tjener og hva slags lønnsøkning han selv forventer i år. Det er nok langt over 3,8 prosent, hevder Mosti.

"Vil ikke kommentere dette nå"

Aftenposten har ikke lykkes å få en kommentar fra rådmann Knut Wille i dag.

KS, kommunesektorens organisasjon, henviser til sin forhandlingsdirektør Per Kristian Sundnes for uttalelser i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Sundnes ønsker ikke å kommentere saken.

Har aldri hørt om oppsigelser etter lønnsoppgjør

Bård Jordfald i forskningsstiftelsen Fafo tror neppe noen blir sagt opp som følge av årets lønnsoppgjør.

- Argumentet fra Wille er ikke nytt. Jeg ser på dette mest som et forhandlingsutspill, sier Jordfald.

— Rent empirisk har jeg aldri hørt om noen kommune som har sagt opp ansatte fordi lønnsoppgjøret ble dyrere enn forventet. Kommunene har visse lovpålagte oppgaver. Det vanligste hvis man må kutte i en sektor, er at arbeidskraften omdisponeres. Det er mange arbeidsoppgaver som skal løses i en kommune, sier Jordfald.

- Alternativt vil man unngå å ansette nye folk i en periode, eller la vær å erstatte folk som slutter. Oppsigelser grunnet kommuneøkonomi sitter svært langt inne.