Styringsrenten påvirker bankenes innskudds— og lånerenter til en viss grad. Dermed kan den ha mye å si for hvor mye huslånet ditt vil koste eller hvor godt betalt du får på sparekontoen i årene fremover.

– Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenten i ro, sa Olsen under pressekonferansen.

Det var på forhånd ventet at Norges Banks hovedstyre ikke skulle gjøre noen endring, men at bankens anslag for renten fremover i tid ville oppjusteres. Dette anslaget kalles rentebanen. Rentebanen justeres noe opp for de neste tolv månedene, med en mulig heving rundt årsskiftet, men antas å flate ut litt før banken tidligere antok.

Den hele, svarte kurven viser styringsrenten til nå. Den røde, striplede linjen viser det anslag Norges Bank la frem i vinter. Den svarte, striplede linjen viser Norges Banks oppdaterte anslag for renteutviklingen.

Forventer bedring i eurosonen

– Analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå frem mot årsskiftet. Deretter anslås en gradvis økning mot et mer normalt nivå. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen fremover er imidlertid stor, understreker sentralbanksjefen i en pressemelding.

Styringsrenten ventes å ligge uendret frem til 31. oktober, «med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser».

Olsen antar at gjeldsproblemene i eurosonen vil løses på en ryddig måte, men presiserer at det er stor usikkerhet om det.

— Ettersom global uro synes å intensiveres, vil markedet tvile på Norges Banks antagelse om en ryddig løsning på den europeiske gjeldskrisen. Derfor synes risikoen for en oppside for rentenivået begrenset, skrev Danske Markets i en kommentar tirsdag.

- Bufferen er borte

Kronen styrket seg noe i minuttene etter rentemøtet.

Rente- og valutastrateg i Handelsbanken Capital Markets, Nils Kristian Knudsen, sier at kronen nå er unaturlig sterk. Lav rente i Norge og uro rundt euroens fremtid gjør at investorer i Europa og Asia kjøper seg opp i norske kroner.

— Kronen oppfører seg ikke som den pleier de siste månedene. Normalt pleier den å svekke seg når oljeprisen går ned, men det virker som den er immun, sier Knudsen.

Ifølge Knudsen skal ikke kronen bli særlig mye sterkere før det vil slå kraftig negativt ut for norsk eksportindustri. En svekket krone har ved tidligere nedgangstider kompensert for lavere salg for eksportbedriftene ved at varene deres er blitt billigere i utlandet.

— Den bufferen er borte. Dersom kronen styrker seg mer nå, vil det medføre høyt stressnivå for norske bedrifter. Mange har nok sikret seg for en sterk krone nå, men det er bare et tidsspørsmål før disse sikringene ikke vil være i kraft lenger og høy kronekurs vil slå rett inn på bunnlinjen, sier Knudsen.

- Best å holde renten i ro

Mens man tidligere har antatt at norske kroner er en for liten valuta til å være av særlig stor interesse for utenlandske investorer, tyder mye nå på at det ikke er tilfelle.— Investorer er blitt mer komfortable med å ha pengene i kroner.

Knudsen mener Norges Bank bør holde styringsrenten uendret.

— Det går bra i Norge, og det tyder på at renten bør opp. Men det som nå skjer med kronen, trekker i motsett retning. Det beste vil nok være å holde renten i ro en god stund fremover.