- Verge tok over 400.000 kroner

Hjelpevergen skal ha ­underslått store beløp fra to personer han var verge for, samt fra en kollega med Aspergers syndrom og sosial angst.

Publisert Publisert

- Det er særlig alvorlig når man bryter den tilliten man er gitt i form av å være hjelpeverge. Man utnytter en person som gjerne er i en sårbar situasjon, sier politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones.

Statsadvokaten i Hordaland har etter innstilling fra politiet tatt ut tiltale om grovt underslag mot en mann i førtiårene fra Askøy.

Ifølge tiltalen skal mannen i perioden 2009 og 2010 urettmessig ha fått tak i flere hundre tusen kroner fra to personer han var hjelpeverge for, samt fra en kollega han hadde under opplæring.

Størrelsen på beløpet gjør alene at underslaget regnes som grovt. På grunn av det angivelige misbruket av en tillitsposisjon, kunne mannen uansett ha blitt tiltalt for grovt underslag.

- Det har vært en sammenblanding av den tiltalte og de fornærmedes økonomi. Da mister man fort oversikten over hva som er ens egne penger, sier politiadvokat Trones.

Tok ut i minibank

Det var det tidligere overformynderiet på Askøy som gikk til anmeldelse av de to verge­sakene.

I det første tilfellet skal tiltalte urettmessig ha tatt ut over 130.000 kroner fra en hjelpe­vergekonto han disponerte, på vegne av en hjelpetrengende mann som da var i tyveårene.

Blant annet ble rundt 70.000 kroner overført til tiltaltes konto, mens drøyt 50.000 kroner gikk til leverandører av varer og ­tjenester.

I tillegg skal tiltalte ha tatt rundt 50.000 kroner fra en hjelpetrengende mann i midten av femtiårene. Dette skal ha skjedd gjennom kontantuttak i minibank på 35.100 kroner og overføring av 15.400 kroner til den tiltaltes kone.

Bankremisser på 250.000

Det siste punktet i tiltalen gjelder utnyttelse av en mann i midten av tyveårene med ­Aspergers syndrom og sosial angst, som tiltalte hadde opplæring for ved sin arbeidsplass.

Ifølge tiltalen inngikk de to en avtale om å starte en bedrift sammen, hvor den yngre kollegaen skulle stille med pengene. Sistnevnte utstedte deretter to bankremisser på til sammen 250.000 kroner, som den tiltalte straks innløste og overførte til sin kones konto.

Deretter skal pengene ha blitt brukt til bl.a. betaling til et inkassoselskap, leverandører av varer og tjenester, samt tre ­kontantuttak på til sammen 50.000 kroner. Det var den fornærmede selv som anmeldte dette forholdet.

Rolf Knudsen er forsvarer for mannen fra Askøy.

- Min klient har ikke erkjent straffskyld i saken, sier advokaten.

Ettersom Knudsen først nylig mottok de siste saksdokumentene, kan han på nåværende tidspunkt ikke kommentere detaljene i tiltalen.

Kontrollerer vergene

I fjor sommer ble overformynderiet lagt ned, og Fylkesmannen overtok som ny vergemåls­myndighet.

Seksjonsleder Liv Sørevik hos Fylkesmannen i Hordaland synes det er veldig trist at noen misbruker den tilliten man har fått som oppnevnt verge.

- Vergene er satt til å ivareta de personlige eller økonomiske interessene til den verge­trengende, fordi vedkommende under vergemål ikke klarer å ivareta disse selv. Vi i den nye vergemålsenheten vil gjøre det vi kan for å unngå at dette skjer i fremtiden, nettopp ved kontroll og oppfølging av vergene, sier Sørevik.

Flesteparten av vergene har regnskapsplikt for midler de ­disponerer på vegne av en annen.

For å bli verge, må man sende inn politiattest. I tillegg kan Fylkesmannen gjennomføre en kredittsjekk.

I Hordaland er man nå i ferd med å bygge opp et vergekorps med faste verger.

- Disse faste vergene har gjennomgått kurs og opplæring. Dette vil gjøre at vergeopp­gavene blir mer profesjonaliserte, sier Sørevik.

Saken skal opp for Bergen tingrett i november.

Publisert