Bensinprisforskjellene mellom Oslo øst og vest er markante, ifølge Norges Automobil-Forbund (NAF). Over flere måneder undersøkte de prisen på bensin langs hovedveiene i Oslo vest og øst. Konklusjonen var at bensinstasjonene ved E18 fra sentrum og vestover har gjennomgående lavere pris enn bensinstasjonene ved E6 og riksvei 4 østover mot Romerike.

Aften gjorde en tilsvarende prissjekk søndag kveld den 4. desember langs E6 og E18, fra Furuset i øst til Slependen i vest. Bensinprisene lå 30 øre over prisene i vest, bortsett fra på én stasjon.

— Det samsvarer godt med NAFs analyser. Prisene er markant høyere i øst sammenlignet med vest. NAF har også observert at forskjellene til tider kan ligge på godt over én krone literen, sier Krister Tonheim, samfunnsøkonom i NAF.

Mer konkurranse i vest

Selv om Statens Veidatabank viser at det passerer nesten 10 prosent flere biler på E6 gjennom Groruddalen enn på E18 vestover, er det langt flere bensinstasjoner langs E18 i vest.

— Konkurransen i vest er rett og slett betydelig sterkere, mener Tonheim.

Han trekker også frem at bensinprisene er synlig fra motorveien i vest. Det er de stort sett ikke i øst.

— På E6 østover er det bare én bensinstasjon hvor prisen er synlig fra E6. Resten av stasjonene må du fysisk kjøre av motorveien for å sjekke, og det er det selvsagt få som gidder. Det bidrar til å hemme reell konkurranse, sier Tonheim.

Lars Sørgård, samfunnsøkonom ved Norges Handelshøyskole, har forsket på bensinpris og konkurranseforhold. Han er ikke overrasket over prisforskjellene.

— En skulle kanskje tro at betalingsviljen og evnen var mindre i øst, men dette viser hvor mye lokal konkurranse har å si. Mange bensinstasjoner i et begrenset område fører til at de skuler på hverandre, og det er med på å presse prisene ned, mener Sørgård.

Shell har også lagt merke til at prisforskjellen er blitt en trend de siste årene, men kommunikasjonssjef Lillian Åsheim synes ikke synd på østkantfolket av den grunn.

— Den sterke konkurransen i vest fører til kunstig lave priser. Situasjon i øst er ikke spesielt prekær hvis en sammenligner med landets grisgrendte strøk. Konkurranseforholdene er også her forholdsvis bra, mener Åsheim.

Prisbevissthet

Det er NAF uenig i. De mener at hovedproblemet ligger i øst.

— E6 gjennom Groruddalen hadde hatt meget godt av flere bensinstasjoner, og prisene må være godt synlige fra motorveien. Konkurransesituasjonen i vest er forøvrig ikke kunstig, den er sunn. De tjener fortsatt meget bra med penger, mener Tonheim.

— Kan bilistene selv gjøre noe for å påvirke prisene?

— Om bilistene ønsker seg lavere priser er de nødt til å tenke seg om når og hvor de kjøper bensin. Det vil tvinge frem sterkere prispress, slår Tonheim fast.