Sysselsettingen økte med 20.000 personer fra juli til oktober 2011, viser ferske tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse.

Tallene er justert for sesongvariasjoner, og viser gjennomsnittet for juni-august og september-november.

Over halvparten av økningen kom blant dem som er under 25 år.

89.000 arbeidsledige

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var på 3,3 prosent av arbeidsstyrken i oktober. Det tilsvarer 89.000 personer.

I Danmark økte ledigheten med 0,3 prosentpoeng fra juli til oktober, til 7,7 prosent av arbeidsstyrken. I Sverige var 7,5 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig i oktober, sammenlignet med 7,4 prosent i juli.

Ledighet i Europa

Gjennomsnittlig ledighet i EU økte til 9,8 prosent av arbeidsstyrken i samme periode.

USA hadde en nedgang i ledigheten fra 9,1 prosent i juli til 9 prosent i oktober. Alle de internasjonale tallene er sesongjusterte og hentet fra Eurostat.