Statoil betaler 13 milliarder kroner for å leie to rigger i åtte år fra Songa Offshore.

De to arbeidshestene av jern er likevel gull verd for Statoil som herved er igang med tidenes lete— og vedlikeholdsprogram.

Slik kan Statoil og partnerne få ut mer olje fra de allerede åpne feltene. Riggene vil etter planen leveres i andre halvdel av 2014, ifølge Stavanger Aftenblad.

Les også:

Ambisiøse mål fra sjefen

Med femti nyansatte boreingeniører og to nye rigger skal Statoil nå målet sitt om å øke produksjonen med opptil 20 prosent. Rekrutteringen av ny arbeidskraft startet sist uke og kontrakten om riggene ble inngått i dag.

Det var i New York forrige uke, på selskapets kapitalmarkedsdag, at konsernsjef Helge Lund annonserte at Statoil skal øke produksjonen fra 1,9 til 2,5 millioner fat per dag innen 2020. Det meste av olje-økningen skal skje i utlandet.

— Vi er svært fornøyd med å kunne annonsere at Songa vil bli med på å realisere vår industrielle opptrapping på norsk sokkel. Dette er en anerkjennelse for deres langsiktige tenkning rundt dette samarbeidet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil i en melding.

De to nye dypvannsriggene vil også forynge riggflåten på norsk sokkel.

En suksesshistorie

— Dette har helt klart vært en anskaffelsesprosess som har skapt stor interesse blant riggentreprenører, kontraktører og investorer. Vi har hatt flere tilbydere i denne prosessen og det har vært hard konkurranse. At vi nå er klare til å sette dette i gang mindre enn to år etter at ideen først ble lansert vil jeg betegne som en suksesshistorie, sier Jon Arnt Jacobsen.

Den spesialdesignede kategori D-riggen skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter og bore brønner ned til 8.500 meter under havoverflaten.

Nye arbeidshester på Troll

Troll er selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon og er også blant de største oljefeltene på den norske kontinentalsokkelen; i 2010 var oljeproduksjonen på 120.000 fat per døgn.

Troll har mange verdensrekorder og blir altså nå det første feltet som får de nye spesialdesignede riggene i operasjon. Det er på vegne av Troll-lisensen at Statoil tildeler kontrakt for leie av de to kategori D-riggene.

— Statoil har sammen med lisenspartnerne i Troll høye ambisjoner for videre utvikling av feltet, og vi er glad for at vi har tatt en beslutning i partnerskapet om å leie inn to spesialbygde rigger, sier Hans Jakob Hegge, områdedirektør for drift Nordsjøen Øst i Utvikling og produksjon Norge.

20 prosent mer effektiv

— Vi får nå et verktøy godt tilrettelagt for å utføre de krevende oppgavene vi har foran oss. Riggkapasiteten på norsk sokkel er begrenset og utvidet kapasitet er viktig for å sikre økt utvinning. Målet er at den nye riggen skal utføre arbeidet 20 prosent mer effektivt enn de konvensjonelle riggene og vi ser fram til å få disse i drift fra 2014, sier Hegge.

Leverandører fra Norge og Korea

Skrogdesigner, flere topside-leverandører, verft og riggentreprenører har vært med på utviklingen av kategori D riggkonseptet. Songa har gitt verftet DSME i Sør-Korea oppdraget med selve byggingen av riggene. Aker Solutions er valgt som leverandør av boreutrustningen, melder avisen.

Prosjektets designfase har tatt ett år, og planlagt gjennomføringsperiode vil til sammen være tre år, inkludert detaljert ingeniørarbeid, bygging og transport til norsk sokkel.

20 års leie

Fast kontraktsperiode er på åtte år per rigg, med opsjon på ytterligere fire ganger tre år, det vil i praksis si tyve års kontrakt per rigg. Dette er en langsiktig tilnærming som sikrer riggkapasitet for Statoils vekstambisjoner, så vel som forutsigbarhet for riggselskapet.

Statoil vurderer å ta inn ytterligere to kategori D-rigger. Statoil vurderer også å kjøpe seg inn i riggmarkedet, ifølge selskapet.