— Det er veldig spesielt. Så vidt jeg kjenner til har tømming av et fengsel i forbindelse med streik ikke vært gjennomført i Norge tidligere, sier Harald Åsaune, fengselsleder ved Bjørgvin fengsel i Bergen til bt.no.

72 må ut

Fengselet ligger like ved hovedfengselet i Bergen, Bergen fengsel, men er et åpent fengsel med lavere sikkerhetsnivå.

Det åpnet i oktober 2006. Torsdag, når streiken startet, satt det 72 fanger inne der. De soner for alt fra vold og narkotika, til promillekjøring og økonomiske forbrytelser.

Innen klokken 22 torsdag kveld må fengselet være tømt, etter at YS Stat har streikeuttatt så godt som alle sine medlemmer ved fengselet.

De innsatte ble varslet om tømmingen på et allmøte torsdag morgen, og ble så kalt inn til individuelle samtaler.

Det var TV 2 som først meldte om den noe uvanlige twisten på streiken.

Ikke fri-fri

De 72 innsatte ved fengselet må nå ut, men det er på langt nær slik at alle settes fri :

  • Fem innsatte blir løslatt - to av dem før tiden og tre på prøve. Av de som løslates på prøve, kan noen ha uker og måneder igjen av soningen. Prøvetid vil si at de «åker inn» igjen hvis de gjør nye, straffbare handlinger i løpet av prøvetiden.
  • Omtrent 20 innsatte sendes til andre fengsler, vurdert etter risiko og gjenstående soningstid.
  • 54 av de innsatte sendes enten ut på perm, eller får slippe ut noen dager før tiden. De aller fleste av de 54 går i perm, ifølge fengselslederen.
  • Foreløpig permisjonstid er satt til tirsdag. Da må de innsatte som er sendt på perm komme tilbake. Hvis streiken er over, må de inn igjen. Ellers vil permen bli forlenget, sier Åsaune.

- Noen vil ikke ut

Fengselslederen sier, kanskje noe overraskende, at en del innsatte ikke vil ut.

— Noen som skal ut på perm, motsetter seg det sterkt. Det er alltid noen som ikke vil ut. De kan ha en bosituasjon eller sosial-/helsesituasjon som gjør at det blir for krevende. Dem må vi prøve å finne andre løsninger for, sier Åsaune.

- Håper alle kommer tilbake

Selv om situasjonen er spesiell, sier fengselslederen at dette første og fremst er vanskelig for de innsatte.

— Dette er en helt ryddig og lovlig aksjon fra de streikende. Vanskelig er det først og fremst for de innsatte, som må ut på kort varsel. De fleste tar det heldigvis med godt mot, sier Åsaune.

- Kan det bli krevende å få alle tilbake?

— Det vil tiden vise. Jeg håper det går bra med dem, og at de vender tilbake når de skal.