Unio og YS Kommune har brutt meglingen med Oslo kommune. Fagforbundet, Akademikerne og et par andre forbund organisert i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) fortsetter meglingen.

Men hvis også disse partene bryter meglingen, har KAH allerede varslet plassfratredelse for 1853 medlemmer, fordelt på alle bydeler, Sykehjemsetaten, Plan— og bygningsetaten, Kemnerkontoret, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Utdanningsetaten, Oslo Havn KF og Utviklings- og kompetanseetaten, melder Fagforbundets medlemsblad Fagbladet.

Skattepengene kommer

Hos hovedstadens kemner, som organiserer innkreving av restskatt og utbetaling av skattepenger, er 139 Fagforbundet-medlemmer varslet i et eventuelt streikeuttak.

Men de gode nyhetene for alle de som har skattepenger til gode, er at utbetalingene ikke rammes av streiken. I hvert fall ikke i uttaket som er varslet så langt.

— Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk. Fagforbundet Oslo har lagt vekt på at liv, helse og miljø ikke skal rammes. I første runde er det i hovedsak kontorfaglig personell og ansatte i aktivitetsskolen (SFO) som går ut i streik. I Utviklings- og kompetanseenheten blir fakturasentralen berørt, og ved Kemnerkontoret blir alle unntatt personale som skal utbetale skatt som innbyggerne har til gode, tatt ut i streik, skriver Fagbladet.

De kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund.

Om en eventuell senere opptrapping av streiken vil berøre utbetaling av skattepenger er foreløpig ikke klart.