• REKORD: Laks utgjorde størstedelen av både solgt mengde og verdi. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

2010 ble rekordår for salg av fisk

I 2010 ble det for første gang solgt mer enn 1 million tonn fisk i løpet av et år.