• VIL HA GJENNOMSLAG: Leder for Vestlandsrådet, Tom Tvedt, håper på å bli hørt av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa når neste nasjonale transportplan skal vedtas. I bakgrunnen står fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (Krf) i Hordaland. FOTO: ØRJAN DEISZ

Sammen om veikrav

De fire vestlandsfylkene er enige om hva som er viktigst å få på plass: Fergefri vei mellom Kristiansand og Trondheim står øverst på ønskelisten.