Les også:

Meglernestor Jan Petter Collier økte fastlønnen fra 600.000 kroner til syv millioner kroner i løpet av fjoråret. Nye bonusregler har ført til et kraftig lønnshopp for toppsjefene i meglerhuset ABG Sundal Collier, skriver Dagens Næringsliv.

Ny lov

Rett før jul fikk Stortinget gjennom en ny finansieringsvirksomhetslov, som ga Finansdepartementet hjemmel til å innlemme alle meglere i bonusbegrensningsreglene som tidligere kun skulle gjelde ledende ansatte.

Statsminister Jens Stoltenberg har vært blant de hardeste forkjemperne mot høye bonusutbetalinger i finanssektoren. Stoltenberg var helt klar på at han forventet at de totale utbetalingene til bransjen kommer til å gå ned.

Motsatt effekt

For toppsjefene i ABG Sundal Collier har imidlertid det motsatte skjedd. Samlet bonus og fastlønn for 2010 er markert høyere enn året før. Til sammen fikk ansatte og partnere i meglerhuset ABG Sundal Collier utdelt nærmere 345 millioner kroner i bonus og overskuddsdeling i fjor. Året før var utbetalingene på 262 millioner kroner.