- Først fikk vi beskjed om at vi skulle fjerne 40 meter. Så hørte vi at det var snakk om 60 meter. Den siste beskjeden er at vi må bare ta det etter hvert som det kommer, sier utbyggingssjef Terje Strøm i BKK Varme.

Ute ved bensinstasjonen rett før flyplassene er arbeiderne i gang med å grave opp, kappe over og fjerne fjernvarmerørene. Her skal nemlig Bybanen komme i neste byggetrinn mellom Lagunen og Flesland. Egentlig ligger ikke rørene i veien for sporene, men anleggsarbeidene er så omfattende at de krever denne plassen også. Kostnadene er ikke klare ennå.

Dette her skulle vi gjerne vært foruten

Utbyggingssjef Terje Strøm i BKK Varme

- Det eksakte tallet vet vi ikke, men det vil koste flere millioner kroner. Hver eneste meter med rør koster det minst 10.000 kroner å reetablere. Bare det å kappe vekk koster, og rørene må bosses, for de kan ikke gjenbrukes, sier Strøm.

Må betale selv

Han har ingen indikasjoner på at Bybanen skal dekke kost­nadene.

- Dette her skulle vi gjerne vært foruten. Hadde banen blitt liggende der den opprinnelig skulle, så hadde vi unngått dette. I tillegg vil en flunkende ny sykkelvei bli gravd opp også, sier han.

Opprinnelig skulle nemlig banen ligge på andre siden, men dette endret kommunen. BKK sitt fjernvarmenett kommer i konflikt med banen flere steder langs flyplassveien. Konfliktpunktene er blant annet ved Telenor-bygget, samt ved Sparkjøp.

Føler seg lurt

Strøm sier de protesterte da beslutningen om å flytte på banen ble fattet. Han føler de ble mottatt i kommunen som om de ropte «ulv, ulv».

- Den gangen fikk vi beskjed om at ledningene kun ville bli berørt i korte strekk. Vi fikk også beskjed om at konflikten kun var i anleggsfasen, og at den kunne løses ved å sikre ledning­ene. Men nå må vi grave opp og flytte.

BKK mente veivesenet skulle dekke kostnadene, men fikk avslag på det. Klagen til Vegdirektoratet førte heller ikke frem. De mener flyttingen ikke påfører BKK uforholdsmessig store kostnader. Det fnyser Strøm av.

- For BKK Varme går alle disse kostnadene rett på bunnlinjen. Vi har bygget fjernvarme i 13 år, og driftet det i elleve. Det er først nå vi bikker null og kan vise til positive resultater. Så får vi dette skyllende over oss. Det er definitivt tyngende.

Ting endrer seg

Plansjef i Bergen kommune, Mette Svanes, sier ting ofte endrer seg fra reguleringsarbeidet er gjort til byggingen starter.

- Det som nå skjer styres av Bybanen Utbygging, så dette må de svare for.

Informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen Utbygging sier Bybanen må frem, og den infrastrukturen som ligger i veien må flyttes på.

- I starten visste vi ikke at Bybanen kom på denne siden, men så fikk vi ikke bygge på den andre siden på grunn av at det var et landbruksområde.

Prosjekteringssjef Ivar Øvretvedt sier det har vært fortløpende dialog og møter mellom etatene, og mener saken er greit håndtert.

- Men dersom BKK Varme ikke føler det samme, så er det bare å beklage.