Til tross for at datteren har reservert moren mot telefonsalg i Brønnøysundregisterene i 2005 og har kontaktet flere av organisasjonene, så fortsetter noen organisasjoner å ringe og å sende fakturaer. Og moren sier alltid ja når de ber om hjelp.

På under en måned mottok minstepensjonisten regninger på totalt 3123 kroner (se fakta).

Kontaktet 26 selskaper

— I fjor kontaktet jeg 26 selskaper som hun hadde fått regning fra og ba dem om å slutte å ta kontakt. Men likevel tar det ikke slutt. Heldigvis glemmer hun å betale regningene, sier Ann Britt Pilegaard-Simonsen til Aftenposten.no.

Hun legger til at moren er glemsk og ikke innser at hun har et problem.

Derfor medvirker hun ikke i denne artikkelen.

- Moren min er minstepensjonist og for henne kan dette fort bli en kostbar affære. Det virker som at telefonselgerne plukker ut pensjonister, sier hun.

E-post «bekrefter» sletting i fjor

Alle organisasjonene som har kontaktet 78-åringen bruker det Hamar-baserte telesalgfirmaet Prodialog, som har fått mye kritikk for å samle inn penger for det som karakteriseres som useriøse organisasjoner.

— Jeg synes det er på tide at det blir satt en stopper for denne respektløse fremferden til enkelte foreninger. Når en person har reservert seg for telefonsalg, skal dette respekteres, sier Pilegaard-Simonsen.

To av dem som sender fakturaer, Barn av Romania og SID Norge, viser seg å være samme organisasjon. Sammenlagt var derfor regningen fra disse to på 1317 kroner.

Dette til tross for at organisasjonen den 27. mai 2010 i en e-post Aftenposten har fått tilgang til, bekreftet at 78-åringen var slettet fra deres system.

2000 klager

Siden Forbrukerombudet overtok tilsynet med regelverket for telefonsalg 1. juni 2009 har de mottatt over 2000 skriftlige klager på telefonsalg.

— Forbrukerombudet har ikke ressurser til å realitetsbehandle hver enkelt klage vi mottar som gjelder telefonsalg. Samtlige klager vi mottar blir imidlertid gjennomgått og registrert, og danner grunnlag for vurderingen av hvilke saker som må prioriteres. Dersom vi på kort tid får mange klager på samme næringsdrivende/organisasjon er dette et moment som taler for at saken vil bli prioritert, sier jurist Miriam Karlsen i Forbrukerombudet.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Helge Skinnes er departementet med bistand fra SIFO i gang med en evaluering av markedsføringslovens regler om telefonsalg.

— Evalueringen ble påstartet i 2010, og sluttrapport vil foreligge i 2014. Før dette vil det være tidlig å si noe om endringer i regelverket, sier han.

Beklager

Styreleder i Prodialog Espen Westvang beklager at 78-åringen har blitt oppringt.

— Det skal ikke kunne skje. Vi vasker listene våre annenhver måned. Det er høyt beklagelig. Personen det gjelder kan ta kontakt med meg direkte så skal jeg ordne opp i det, sier Westvang.

- Flere av selskapene dere samler inn penger til blir betegnet som useriøse, blant annet fordi en svært liten brøkdel av det som samles inn faktisk går til veldedige formål. Hva er din kommentar til det?

— Dette har jeg ingen kommentar til. Vi legger oss ikke opp hva organisasjonene bruker pengene på, sier han.