Norges Bank har ikke samme muligheten som før til å få opp farten i økonomien. Avstanden mellom styringsrenten og kundenes lånerente har økt kraftig etter finanskrisen. Gulvet for bankkundenes lånerenter har økt.

— Hvis de høye påslagene vedvarer, setter det grenser for hvor langt ned lånerentene kan gå, sier direktør Jon Nicolaisen i Norges Bank.

Fredag holdt han fordrag på Samunnsøkonomenes valutaseminar i Oslo.

Markedene for lån inn og ut av bankene har endret seg etter finanskrisen. Avstanden mellom Norges Bank styringsrente og renten ut til bankkundene har økt betydelig, og det har blitt større forskjell på kundene.

Ikke lavere enn null

Det reduserte handlingsrommet skyldes det Nicolaisen kaller «nullgrensen»: Selv om styringsrenten settes helt ned mot null, så blir renten ut til bankkundene høyere enn de var før finanskrisen.

Regningen sendes videre til kundene.

Renten kundene betaler ligger lenger unna styringsrenten enn før. Muligheten til å gi bankkundene svært lave lånerenter er fjernet.

Med samme avstand mellom styringsrente og kundenes lånerente som før finanskrisen, kunne kundenes rente ha kommet lenger ned ved å sette styringsrenten svært lav.

Skiller mellom kunder

Bankene har også begynt å skille mer mellom kundene.

— Begrepet «rente» gir ikke mening lenger. Rentene begynner å bli forskjellige for ulike låntagere, sier Nicolaisen.

I etterkant av finanskrisen har det blitt dyrere for bankene å låne inn penger med tilbakebetaling om fem år. Årsakene er både at styringsrenten er høyere og at påslaget bankene må betale på toppen av styringsrenten for å hente inn penger er høyere enn før.

— Långiverne er bevisste på at det er risikabelt å låne penger til bankene, sier Nicolaisen.

Regningen sendes videre til kundene. Resultatet er ifølge Nicolaisen at særlig bedriftenes lån nå er dyrere nå enn i årene før finanskrisen, selv om styringsrenten er omtrent den samme.

Men han vil ikke gå med på at situasjonen nå er unormal.

— Det var de lave påslagene på styringsrenten før finanskrisen som var unormale, sier han.