• - VIKTIG ORDNING: -Hvis det er noe folk vil, så er det å være en del av samfunnet. Gjeldsordningen gir ny giv til et nytt liv, sier Vigdis von Ely. FOTO: ALEXANDER WORREN

- Som å være brennmerket

Vigdis von Ely mener tøffere krav til personer på gjeldsordning kan gjøre at de ender opp med å stifte ny gjeld.