- Det kan virke som om ES-kjeden har ønsket best mulige vilkår for sine medlemmer i møte med store og mektige leverandører i bransjen. Men summen av det de har gjort, har ført til at prisene på garantireparasjoner av hvitevarer blir høyere enn de ellers ville vært. Det kan til syvende og sist slå ut i høyere priser til forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

ES-kjeden SA er en bransjeforening for hvitevareverksteder med 61 medlemsbedrifter, hvorav seks ligger i Bergen og Hordaland (se fakta). Alle de store el-kjedene i Norge benytter seg av foreningens reparasjonstjenester. ES-kjeden betjener hvitevarer, storkjøkken, kjøleprodukter til dagligvare og varmepumper.

Reparatørkjeden svarer:

Konkurranseloven

Konkurransetilsynet har gått ES-kjeden nærmere etter i sømmene, og har oppdaget er praksis som ikke er forenlig med konkurranseloven. Det er dokumentert både deling av prisinformasjon og oppfordring om prisøkning. Prisjukset gjelder kontrakter der verkstedene skal utføre garantireparasjoner på varer leverandørene har solgt.

- Det er klart at denne delingen av prisinformasjon og oppfordring om prisøkning, har bidratt til å presse prisene oppover. Vi ser på dette som et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier Meyer.

Christine Meyer1459.jpg

Juksingen skal ha foregått i perioden 2006 til 2011. For dette er ES-kjeden ilagt en bot på hele 11,7 millioner kroner .

Foreningen har ikke bare nøyd seg med å oppfordre medlemmene til å kreve høyere priser. De har også forslag til hvordan verkstedene skal argumentere overfor leverandørene.

Ferdig argumentasjon

I et av brevene er en oppskrift på hvordan medlemmene skal skylde på kostnadene: «Det legges til grunn en kraftig vekst i lønnskostnader og sosiale utgifter i 2007, samt at det forventes en sterk vekst også for 2008. Videre har våre øvrige driftsomkostninger (husleie, forsikringer, servicebil osv.) økt betraktelig», heter det fra foreningen.

Nestleder i Konkurransetilsynet, Beate M. Berrefjord, forklarer at tilsynet ikke har grunn til å tro at det har vært samarbeid om priser overfor forbrukermarkedet.

- Vi har dokumentasjon på at foreningen har jobbet aktivt for å samordne priser overfor leverandørene, men har ikke funnet noe som tyder på at det samme skal ha skjedd overfor vanlige forbrukere, sier hun.

Ukjent for leverandør

Mange aktører i hvitevarebransjen bruker reparatører som er tilsluttet ES-kjeden. Hvitevareprodusenten Miele er svært overrasket over prisjuksingen.

- Før vi har fått sett hva som er grunnlaget for Konkurransetilsynets konklusjon, har vi ikke så lyst å uttale oss om dette, sier kundeservicedirektør Bjørn-Harald Skjevestad.

- Har det vært noen påfallende økning i pris?

- Vi kan ikke si at vi har hatt noe mistanke om det, nei.

Klarer ikke betale boten

Konkurransetilsynet har ikke gjort beregninger på hvor mye prisjukset har betydd i penger, men har tatt i betraktning hvilken verdi i form av omsetning som kan være påvirket av et slikt brudd på konkurranseloven.

- Ut fra dette besluttet vi i utgangspunktet å ilegge et gebyr på 11,7 millioner kroner, forteller Berrefjord.

Problemet er at foreningen ikke har mulighet til å betale den gedigne boten. Millionbeløpet ville slått hele ES-kjeden konkurs.

Regelverket sier at foreningen har rett til å be om å få boten redusert til et nivå som er tilpasset betalingsevnen. Dermed slipper foreningen unna med 250.000 kroner.

- Slik vi forstår det ville ikke foreningen under noen omstendighet ha mulighet til å betale et gebyr på over 10 millioner. Da har de en rett til å få redusert størrelsen på det de må betale, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Mer mot enkeltaktørene

Hun mener nedsettelsen av gebyret gir et uheldig signal, men håper saken kan virke preventivt overfor andre bransjeforeninger.

- Det er klart at de enkeltbedriftene som har deltatt i utvekslingen av priser også kan ha brutt loven. Men med bransjeforeninger bestående av mange små bedrifter vil det være et svært stort arbeid å etterforske disse sakene. Samtidig ser vi at vi kanskje må gå direkte etter enkeltaktørene dersom dette skal svi for bransjer som helhet. Og den preventive effekten blir langt sterkere, sier konkurransedirektøren.