Etter først å ha kjempet for å beholde medlemskapet i Høyre, har Florø-politikeren Jacob Nødseth ikke lenger noe ønske om å fortsette i partiet. I et brev til Høyres arbeidsutvalg skriver Nødseth: «Som Høyremann kjenner jeg meg ikke lenger hjemme i Flora Høyre og Sogn og Fjordane Høgre. Det beklager jeg sterkt.» Han legger til at han gleder seg over Høyres fremgang nasjonalt.

— Jeg gidder ikke å bruke tid påpersoner som ikke vil at folk skal få en rettferdig behandling. Jeg har tenktover dette i julen og er kommet til at jeg vil konsentrere meg om viktigereting, sier Jacob Nødseth.

Han skal nå fullføre masterstudiet i juss, og senere forsøkeå ta en mastergrad på Norges Handelshøyskole.

— Hvordan vil du forholde deg tilpolitikken fremover?

— Jeg skal fortsette arbeidet i Florabystyre, og i fylkestinget i Sogn og Fjordane. Det blir ikke lett, men jeg skalfortsatt jobbe for at det blir ført høyrepolitikk både i kommunen og i Sogn ogFjordane, et fylke der man godt kan si at alle er senterpartister, sier JacobNødseth.

Anket først

Uroen rundt Florø-politikeren har pågått i lang tid og endte med at han ble ekskludert av lokallaget i Florø den 15. oktober i fjor. Vedtaket ble anket til fylkespartiet, der flertallet forkastet anken. Nødseth mente først at beslutningen om å forkaste anken ikke var gyldig fordi vedtaket ikke innfridde kravet om to tredjedels flertall i slike saker. Nå vil han ikke kjempe lenger, og avblåser ankesaken.

«Å behandle en anke om eksklusjon fordrer at den som anker har et ønske om å igjen bli medlem i sitt lokallag og fylkeslag. Det har jeg på nåværende tidspunkt ikke. Det er derfor ikke grunnlag for å behandle saken i sentralstyret,» heter det i brevet som er stilet til partiets generalsekretær og arbeidsutvalg.

Må ta hensyn

I brevet går det frem at konfliktene rundt ham selv har vært en stor belastning.

«De siste årene har vært en stor belastning for meg, og en enda større belastning for mine nærmeste. Jeg klarer etter hvert å håndtere at det til stadighet fremkommer påstander i media som er grunnløse og i sin form sterkt nedsettende mot min person. Dette går derimot sterkt inn på mine nærmeste. Det må jeg ta hensyn til,» skriver han i brevet.

Fundamentalt uenig

Den ekskluderte Høyrepolitikeren går i rette med generalsekretæren som vurderte at lokallaget har behandlet saken på beste mulige måte.

— Pået eller annet tidspunkt vil jeg gi en presis tilbakemelding til partiet omhvordan jeg ser på denne saken og ikke minst på generalsekretærens rolle, sierJacob Nødseth.

I brevet går det klart frem at Nødseth ermisfornøyd med behandlingen av sin sak.

«Det er neppe nødvendig for meg, utover det jeg skriver i mitt brev til lovkomiteen og mitt ankebrev til fylkesstyret, å påpeke at jeg er dypt og fundamentalt (også faglig) uenig med generalsekretærens vurdering. Når jeg har fått hodet over vannet vil jeg vurdere å gi min skriftlige tilbakemelding til blant andre generalsekretæren og sentralstyret i Høyre om hvordan jeg har opplevd prosessen som har vært. Jeg anser med dette eksklusjonssaken, samt mitt medlemskap i Høyre, som avsluttet,» heter det avslutningsvis i brevet fra Nødseth.