– Ingen ansatte får eie aksjer

Ansatte i Finanstilsynet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet får ikke eie aksjer i selskaper de fører tilsyn med.