• OSTERFJORDEN: Sjøtroll Havbruk driver oppdrett av regnbueørret i Osterfjorden. Her er regnbueørret som er fisket etter rømningene i tidligere i vinter. foto: jo hjelle

Mattilsynet gir Sjøtroll avlusingsfrist

Mattilsynet truer Sjøtroll med tvangsmulkt på 213 000 kroner dagen dersom selskapet ikke får bukt med luseproblemet i anlegget i Osterfjorden innen onsdag i neste uke.