• PORTALFORSKER: Professor Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole skal undersøke hvordan webportaler påvirker priser og konkurranse i for eksempel hotellmarkedet. - Portaler er sikkert praktiske, men bidrar ikke nødvendigvis til lavere priser, sier Sørgard. FOTO: TOR HØVIK

- Ikke lavest pris med webportaler

Hotellportaler og andre samlesider på nettet bidrar nødvendigvis ikke til lave priser for publikum. Det ønsker Konkurransetilsynet at forskere skal finne mer ut av.