Oppdrettsgiganten Salmar henter 2,7 milliarder i frisk kapital

Salmar ser muligheter for både å kjøpe konsesjoner, andre selskaper og gjøre investeringer i egen virksomhet. For å få til det er det nå hentet inn frisk kapital, men selv om Witzøe-familien spytter inn friske penger får de redusert eierandelen sin.

Salmar-sjef og gründer Gustav Witzøe ser muligheter og jakter nå etter mer kapital. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Salmar ser store muligheter for investeringer og vekst og for å få til det varsler selskapet nå at de vurderer å gjennomføre en milliardemisjon.

Det kommer frem i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Like før midnatt kom det en ny børsmelding der Salmar melder om en vellykket gjennomføring.

Salmar varslet at de ville utstede opp til 4,5 millioner nye aksjer i selskapet for å hente inn frisk kapital. Det ble også fasit.

Kursen ble satt til 602 kroner per aksje, noe som betyr at det kommer inn 2,71 milliarder kroner før omkostningene ved emisjonen er dekket.

Ifølge børsmeldingen var det «sterk interesse» fra både nordiske og internasjonale institusjonelle investorer for å delta med kapital i emisjonen. Den skal ha blitt overtegnet «flere ganger».

Kursen på 602 kroner tilsvarer en rabatt på 7,5 prosent mot tirsdagens sluttkurs i Salmar på 651 kroner. Hvis man hadde oppnådd denne kursen ville Salmar fått inn 2,9 milliarder.

Det var styret i Salmar som fastsatte emisjonskursen. Meglerhusene Arctic Securities og Carnegie er hyret inn for å bistå med rådgivning og gjennomføring av emisjonen.

Mens det nå har blitt jobbet med å få friske penger inn til Salmar skal det også penger ut av selskapet, for den 9. juni skal det etter planen utbetales 20 kroner per aksje i utbytte, opp fra 13 kroner i desember 2020.

20 kroner i utbytte gir en samlet utbetaling på 2,26 milliarder kroner til de 113 millioner aksjene. De nye aksjene i emisjonen vil ikke ha rett på dette utbyttet.

Les også

Svakere fra Salmar, men slår forventningene

Ser mange muligheter for pengene

Salmar har gjennom sine 30 år vokst til å bli en av de ledende aktørene i den norske oppdrettsnæringen.

Årsaken til at selskapet nå vil hente mer kapital begrunnes med at selskapet ser «flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden».

Mulighetene som listes opp er:

  • Kjøp av laksekonsesjoner
  • Oppkjøp av andre selskaper
  • Organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett, slakteri- og videreforedlingsaktiviteter.
  • Oppdrett offshore gjennom «Smart Fish Farm»-pilotprosjektet

Salmar skriver at pengene de får inn etter at kostnadene ved emisjonen er dekket vil bli brukt «på tvers» av de nevnte initiativene «i henhold til strenge lønnsomhets- og operasjonelle krav».

Når Salmar nå får inn 2,71 milliarder, samtidig som det planlagte utbyttet er på 2,26 milliarder, så vil selskapet altså kunne sikre seg 450 millioner i frisk egenkapital før emisjonskostnadene er dekket.

Salmar opplevde i første kvartal et omsetningsfall fra 3,63 til 3,18 milliarder kroner, målt mot samme periode året før. Det justerte driftsresultatet (operasjonell EBIT) falt fra 1,07 milliarder til 627 millioner, mens resultat etter skatt bedret seg fra 304 til 739 millioner.

Kontantbeholdningen lå stabilt på rundt 200 millioner kroner, mens egenkapitalen var på 11,64 milliarder.

Les også

Analytikere: Dette tror vi om lakseaksjene fremover

Witzøe bidrar, men får redusert eierandel

Gründer og konsernsjef Gunnar Witzøe og sønnen Gustav M. Witzøe kontrollerer gjennom investeringsselskapet Kverva Industrier 52,46 prosent av Salmar.

I børsmeldingen tirsdag ettermiddag kom det frem at Kverva Industrier ville bidra med sin relative andel i emisjonen, slik at eierandelen forblir den samme.

Man åpnet likevel opp for at Kverva kan få en redusert tildeling i emisjonen «dersom den rettede emisjonen skulle bli overtegnet», men at de uansett vil bli tildelt aksjer for minst 300 millioner kroner.

Det blir imidlertid ikke snakk om noen betydelig utvanning for familien Witzøe, for det presiseres at «Kverva Industrier AS vil i alle tilfeller eie mer enn 50 prosent av selskapets aksjer», både etter emisjonen og en potensiell reparasjonsemisjon.

Fasiten viser at Kverva Industrier ble tildelt 498.339 aksjer, noe som altså betyr at de bidrar med 300 millioner kroner.

Etter emisjonen vil Witzøe-familien gjennom Kverva Industrier totalt sitte på 59,9 millioner aksjer. Dette tilsvarer en eierandel på 51 prosent, altså en reduksjon fra 52,46 prosent.

En annen som har tegnet seg er styreleder Leif Inge Nordhammer, som via investeringsselskapet Lin AS har tegnet seg for aksjer tilsvarene 1,5 millioner euro (15,1 millioner kroner med dagens kurs). Lin AS ble også tildelt 25.065 aksjer til en pris på totalt 15,1 millioner kroner.

Det opplyses ikke tirsdag kveld hvilke andre investorer som tegnet seg.

Publisert: