Tvungen lønnsnemnd mellom KS og Unio - streiken avsluttet

Regjeringen grep fredag ettermiddag inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Den utløsende årsaken var fare for brann i et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

BLE UTSLAGSGIVENDE: Frevars anlegg i Fredrikstad.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg synes det er uheldig at regjeringen griper inn, sier streikeleder Steffen Handal i Unio til E24.

Regjeringen mener at det er fare for liv og helse, og begrunner dette med at Fredrikstad kommune har avdekket at det er umiddelbar fare for at søppelet vil selvantenne og starte en brann i Frevars gjenvinningsanlegg.

Tvungen lønnsnemnd innebærer at streikene må tilbake på jobb mens en egen nemnd skal fastslå resultatet i lønnsoppgjøret.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Partene har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Ville det vært uaktuelt med tvungen lønnsnemnd nå om det ikke var for denne situasjonen i Fredrikstad?

– Ja. Vi vurderer aldri tvungen lønnsnemnd hvis ikke alvorlig situasjoner oppstår. Vi gjør ikke dette fordi vi har meninger om krav eller lønn. Det er utelukkende på grunn av denne situasjonen, sier Røe Isaksen til E24.

Går tilbake på jobb

I en melding fra regjeringen skriver de at brannpersonalet «utsettes for stor risiko», som kan medføre fare for liv og helse. Ifølge Fredriksstad blad er det snakk om åtte medlemmer i Unio som jobber ved gjenvinningsanlegget.

Det er kun arbeiderne som er tatt ut i streik som kan håndtere situasjonen.

Unio bekrefter at alle ansatte som har vært tatt ut i streik nå går tilbake til arbeidet så snart det lar seg gjøre, ifølge en pressemelding fra KS.

KS mener Unio må «bære ansvaret»

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, uttaler i en pressemelding at de er «glade for at noen handler raskt for å ivareta liv og helse i Fredrikstad».

– Situasjonen ble svært alvorlig, med akutt fare for liv og helse. Brannvesenet avdekket at det var umiddelbar fare for at søppelet i anlegget ville selvantenne, og dermed starte en brann i bunkere med 2500 tonn søppel. Den spesielle situasjon ved slukking av brann i slike bunkere er at brannpersonalet utsettes for stor risiko, sier Gangsø i meldingen.

– Det vil utsette personalet for fare for liv og helse. Situasjonen ble derfor akutt kritisk. Kommunen søkte derfor om dispensasjon hele tre ganger. Unio avslo alle gangene. Det må Unio bære ansvaret for, sier Gangsø.

Røe Isaksen mener imidlertid at begge partene bærer ansvaret. Han understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Jeg vil ikke peke på den ene eller andre parten. Men det var tydelig på møtet at situasjonen ikke ville bli løst. Da må vi dessverre gripe inn, sier Isaksen til E24.

TVUNGEN LØNNSNEMND: Streiken har pågått siden 27. mai.

– Inngrep i streikeretten

– Dette viser at våre grupper er uunnværlige i kommunal sektor. Jeg synes det er uheldig at regjeringen griper inn, sier streikeleder Handal til E24.

Han mener det er et inngrep i streikeretten, og at det ikke løser problemene når det gjelder å rekruttere og beholde folk med utdanning i kommunal sektor, som lærere og sykepleiere.

–Jeg lurer derfor på om regjeringen også vil ta på seg ansvaret for rekruttering og utdanning sammen med KS, for å gjøre noe med de faktiske problemene.

Inngrepet gjelder ikke streiken i Oslo kommune eller sykehusene da dette er egne tariffområder.

Røe Isaksen sier til E24 at han er enig med Handal i at regjeringen helst ikke bør gripe inn, men at det er partenes ansvar at det ikke blir nødvendig.

– Når det er fare for liv og helse, må vi gripe inn. En situasjon som brannvesenet i Fredrikstad sier er svært alvorlig, utgjør en slik fare, sier Røe Isaksen.

– Vil regjeringen ta på seg ansvaret for rekruttering og utdanning sammen med KS?

– Det er KS som forhandler med lærerne i denne situasjon. Hvis jeg skal ta på meg min rene politikerhatt, vil jeg påpeke at vi er gjennom tidenes satsing på videreutvikling i skolen, at vi har utviklet nye karriereveier og innført nye avskrivningsregler for lærere. Det er vårt bidrag til å rekruttere flere. Men det er KS som forhandler og kommunen som har ansvaret, sier Røe Isaksen.

Varslet opptrapping

Fredag ettermiddag opplyste Unio at de trapper opp streiken ved sykehusene, og tar ut over 600 sykehusansatte i streik.

– Megleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, opplyste Riksmekleren natt til fredag.

Det etter at forhandlingsleder Steffen Handal opplyste om at det fortsatt ikke var kontakt mellom Unio og KS. Ikke heller i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde var det opprettet kontakt. I hovedstaden ble det likevel ikke tatt ut nye medlemmer.

Les også

Hvis de streikende i Unio får mer, må hele oppgjøret starte på nytt

Mente tilbudet var for dårlig

Kommunestreiken, som har vart siden 27. mai, omfatter allerede 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1.891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i virksomheter som bibliotek.

Det var først 7.390 ansatte som ble tatt ut i streik, men over 15.00 ansatte la ned arbeidet i et nytt uttak fra og med sist tirsdag. Nærmere 180 skoler og 35 barnehager landet over er berørt av streiken, i tillegg til en rekke skoler og barnehager i Oslo.

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. Også i Akademikerne er det gnisninger, og Norsk Lektorlag har varslet om plassfratredelse for 44 medlemmer ved to videregående skoler på Østlandet fra og med tirsdag.

Unio gikk til streik torsdag i forrige uke fordi de mente tilbudet fra KS om en ramme på 2,8 prosent i lønnsoppgjøret var for dårlig.

Publisert: