Vurderer å legge ned ett av Norges to oljeraffinerier

Esso ser ikke langsiktig økonomisk levedyktighet for raffineridrift på Slagentangen i Vestfold. 280 ansatte kan bli berørt.

KAN BLI LAGT NED: Essos raffineri på Slagentangen i Vestfold ble innviet i 1961. Nå kan det bli gjort om til en drivstoffterminal. Bildet er fra 2005.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Esso Norge vurderer å legge ned den nåværende driften på Slagentangen, der er ett av Norges to oljeraffinerier ligger.

Styret har i dag snakket med ansatte og deres representanter om å gjøre om driften til en drivstoffterminal, går det frem av en melding fra selskapet.

Esso Norge-sjef Per-Erik Aasum sier at en eventuell omgjøring til en drivstoffterminal vil kunne medføre store konsekvenser for deres ansatte.

– Vi ønsker derfor en god og åpen dialog gjennom denne prosessen for å støtte alle våre ansatte og finne gode løsninger, sier Esso Norge-sjefen.

Det er totalt 280 ansatte tilknyttet raffineriet, opplyser Esso Norge til E24. Dette er 230 ansatte fra Esso Norge og 50 ansatte fra andre selskaper.

Mongstad-raffineriet kan bli nedlagt

For tidlig å si når

– Det er for tidlig å si hva som vil skje med jobbene om det blir en drivstoffterminal, men svært mange arbeidsplasser blir påvirket hvis det blir en omlegging, sier kommunikasjonssjef Anne Fougner i Essos Norge på telefon til E24.

Fougner vil ikke kommentere hva staten kan gjøre for å redde raffineriet, men sier selskapet er i dialog med myndighetene med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap. 

– Hvis det blir en drivstoffterminal, så tenker vi at vi skal komme til enighet med myndighetene om det. 

Fougner sier de har god tankkapasitet. 

– Vi er godt skikket til fortsatt å ha beredskapslager, sier hun.    

Kai Henrik Mathiesen som er tillitsvalgt for fagorganisasjonen Safe på Slagentangen, forteller til E24 at de har fått beskjeden i dag, og at dette er en intern prosess han foreløpig ikke ønsker å kommentere ytterligere.

Selskapet skriver i meldingen at raffinerier i Europa opererer i et stadig mer utfordrende marked som er karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterspørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar.

Esso Norge-sjef Per-Erik Aasum

– På tross av iherdig innsats fra våre ansatte gjennom utfordrende tider, ser vi ikke langsiktige økonomiske levedyktighet for raffineridrift på Slagen, sier Esso Norge-sjefen i meldingen.

Selskapet skriver at en eventuell omlegging av driften til en drivstoffterminal vil sikre fortsatt levering av drivstoff og biokomponenter til deres kunder. Det vil skje gjennom import direkte til terminal eller til Slagen, for videre distribusjon gjennom eksisterende infrastruktur.

«Det er for tidlig å si noe om hvordan og når en eventuell omlegging kan være gjennomført da dette vil være gjenstand for drøfting med ansatte og deres tillitsvalgte samt dialog med relevante myndigheter», står det.

Sliter med lønnsomheten

Esso har en lang historie i Norge og har levert produkter og tjenester til kunder i mer enn 125 år.

«Alle våre kontraktsmessige forpliktelser for leveranser vil bli oppfylt og vi vil fortsette å levere drivstoffprodukter til det marked vi forsyner i dag», skriver selskapet.

Gjennom denne prosessen vil de prioritere å ha en god dialog med ansatte, kunder og forretningsforbindelser  og opprettholde høy fokus på sikker og ansvarlig drift, skriver selskapet.

Lønnsomheten i de norske raffineriene har i perioder vært krevende, og det har flere ganger vært tvil om fremtiden for Equinors raffineri på Mongstad. Dette var en av grunnene som ble oppgitt til at regjeringen i 2013 la ned sin prestisjetunge satsing på storskala CO2-fangst fra raffineriet og gasskraftverket på Mongstad.

Equinor oppga i sin rapport for fjerde kvartal at marginene på selskapets raffinerier var lave i fjor. Selskapet skrev også ned verdier med 1,3 milliarder dollar i kvartalet, blant annet knyttet til et av selskapets to raffinerier. Equinor driver to raffinerier, ett på Mongstad og ett i danske Kalundborg.

Norges nyeste næring: Oljepenger– Det er ingen oljeselskaper som tar på seg store prosjekter
Publisert: