2020 ble et knallår for økologiske varer: – Produsentene må stå på

Økologiske varer blir stadig mer populært. I 2020 ble det blant annet solgt 45 prosent mer økologiske drikkevarer gjennom Vinmonopolet og 20 prosent mer økologiske varer gjennom spesialbutikker.

Grønnsaksvinnerne er økologisk brokkoli og blomkål, som økte med henholdsvis 57 og 63 prosent i 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Coronapandemien har satt sine spor, også i det økologiske markedet. For mens omsetningen av økologiske varer har gått ned på serveringssteder, har spesialbutikker, Vinmonopolet og REKO-ringen fått en real boost.

Det kommer frem i regjeringsrapporten «Produksjon av økologiske jordbruksvarer» for 2020.

Det ble blant annet solgt 45 prosent flere økologiske drikkevarer gjennom Vinmonopolet i 2020 enn i 2019, og økningen i omsetningen av økologiske
jordbruksvarer gjennom spesialbutikker var på 20 prosent.

Omsetningen av norske økologiske grønnsaker, frukt og poteter har økt med 10 prosent, og mengden økologiske egg, som har økt over mange år, økte med 9 prosent i 2020.

– Det er veldig gledelig og fint å se at folk generelt vil ha mer norskprodusert, sier fagansvarlig for økologi i Stiftelsen Norsk Mat, Morten Nymoen.

– Vi ser at etterspørselen bare stiger og et konkurransebilde sørfra, så her må bare produsentene stå på, sier han.

Orkla satser på matproduksjon av tare: – Litt større risiko enn en ny pizza

Økologisk kornrekord

Den samlede produksjonen av økologisk matkorn er rekordstor.

Landbruksdirektoratet anslår at det i 2020 ble produsert økologisk hvetemel av omtrent 2 400 tonn mathvete, noe som tilsvarer en vekst på 25 prosent sammenlignet med 2019. Det økologiske kornarealet, og andelen økologisk av totalt kornareal, økte for andre år på rad.

Det totale matkornforbruket økte i 2020 for første gang siden 2015. En årsak til dette er at man som følge av coronapandemien har bakt mer hjemme, og at melforbruket derfor har økt både for konvensjonelt og økologisk, står det i rapporten.

En såkalt «corona-effekt», ifølge Nymoen. Han ser en generell økning for alle økologiske varer.

– Det er flere grunner til dette. Det er større etterspørsel og interessen er der, samtidig som det er store svinger i været, noe som fører til varierende produksjon. Det har også kommet flere større produsenter til, sier han.

Ifølge organisasjonen Debio, som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge, økte antall virksomheter som ønsker å produsere, foredle og selge økologiske produkter med 3,7 prosent i 2020.

Kommentar Gunhild Stordalen: «Erna, vi må snakke om mat»

Større etterspørsel etter fjørfe

Grønnsaksvinnerne er økologisk brokkoli og blomkål, som økte med henholdsvis 57 og 63 prosent i 2020.

Produksjonen av økologisk melk økte med 1,2 prosent i 2020 til 49,7 millioner liter. Økningen var lik som for konvensjonell melk.

Pandemien førte til en økning i etterspørselen etter meieriprodukter, og melkeproduksjonen ble økt for å svare på denne økte etterspørselen.

Den samlede produksjonen av økologisk kjøtt av storfe, gris og sau og lam, har også økt. I 2020 økte det med 9 prosent sammenlignet med 2019, mens den økologiske svinebestanden gikk noe ned.

Økologisk slakt fra fjørfe økte med 22 prosent i 2020, og anvendelsesgraden er på 90 prosent, da fjørfekjøtt produseres på bestilling.

Danmark størst i økomarkedet

Danmark er landet i verden med høyest konsum av økologiske varer per person målt i verdi og var i 2019 det landet i verden med høyest økologiskandel i detaljhandelen.

Koronapandemien har ført til økt etterspørsel etter økologiske varer i land over hele verden, men i Sverige har omsetningen gått ned. Mens offentlig sektor ofte trekkes fram i Sverige, skyldes det høye forbruket i Danmark først og fremst etterspørsel hos private forbrukere, står det i landbruksrapporten.

Landbruksdirektoratet utbetalte i 2020 ca. 118,2 millioner kroner i tilskudd til økologiske produksjoner i Norge. Det er 2,3 millioner kroner mer enn i 2019.

For 2020 ble det avsatt 34 millioner kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk, der en stor del av midlene ble tildelt særskilte satsinger som fulgte av føringer i strategien. Landbruksdirektoratet ga tilskudd til totalt 25 utviklingsprosjekter i hele verdikjeden.

Publisert: