– Dette er så langt som Høyre og Frp kan gå i dette budsjettet, sa Solberg på en felles pressekonferanse med finansminister Siv Jensen (Frp) fredag.

Det hun snakket om var et avgiftsopplegg som innebærer 15 øre i økt bensinavgift og 35 øre i økt dieselavgift. Samtidig reduseres årsavgiften, enkelte bompengesatser kuttes og pendlerfradraget økes.

Avgiftsøkningen er imidlertid langt unna det Venstre har krevd i forhandlingene med regjeringspartiene den siste tiden.

Det kan gjøre forhandlingene om statsbudsjettet for 2017, som legges frem torsdag, svært kronglete.

I ytterste konsekvens kan også den borgerlige uenigheten om bilavgiftene true samarbeidsavtalen som regjeringspartiene Høyre og Frp har med Venstre og KrF.

Venstres nestleder Terje Brevik og KrF-leder Knut Arild Hareide kommenterer forslaget senere fredag ettermiddag.

– Riktig nivå

Solberg understreket at regjeringen mener det vil være uforsvarlig av hensyn til norsk økonomi, som er i en vanskelig periode, å øke avgiftene mer enn det regjeringen nå foreslår.

– Dette er så langt som det er ansvarlig å gå i ett budsjett, nettopp fordi omstillingskostnadene for enkeltindivider og næringslivet er så store at det vil kunne virke kontraproduktivt for blant annet sysselsetting, sa hun på spørsmål fra NTB.

I en kommentar til budsjettforhandlingene som snart venter med Venstre og KrF, sa hun følgende:

– Det betyr at dette er det vi mener er helt riktig. Vi mener pakken henger sammen, og at vi skal ha et reelt skifte, ikke bare en økning.

Ned samlet sett

Solberg sier også at bilistene totalt sett vil komme godt ut av det med regjeringens forslag.

– Dette er en pakke med kompensasjoner som er høyere enn det vi tar inn i avgifter, sier hun, med henvisning til de lettelsene for bilistene som også ligger i forslaget.

Frp-leder Siv Jensen understreket at det viktigste er at avgiftsnivået totalt sett skal ned.

– Det gjør det med dette forslaget. Bilistene vil betale mindre i avgifter neste år enn de gjør i dag, sa hun.

– Til tross for noe høyere pris på bensin og diesel, kommer bilistene ut av dette på en gunstig måte med total netto lettelse på i overkant av 900 millioner kroner.

Hun viste til at årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.