Fører mobil til kreft hos barn?

Kreftregisteret skal undersøke om barns bruk av mobiltelefon gir økt risiko for hjernesvulst.