• NESTEN HALVERT: Med de 100 årsverk som ble permittert ved Framo Flatøy ved årsskiftet, er arbeidsstokken ved bedriften som lager pumper til oljeindustrien nesten halvert på bare femten måneder. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Oljekrisen skaper langtidsledige

I Hordaland har veksten i arbeidsledigheten vært den høyeste i landet to måneder på rad. Gruppen som vokser raskest er de langtidsledige og ledige som er over 50 år.