Napster luker kraftig i utvalget

Hele 60 prosent av musikken på Napster har forsvunnet siden filtjenesten startet oppryddingen, viser en undersøkelse.