Prøvekjører porno-Napster

Fildelingstjenesten Nudester lar brukerne utveksle filer med "voksen-underholdning".