Napster mister brukere

Brukerflukten fra Napster tiltar. 20 prosent har rømt fildelingstjenesten siden utlukingen av sanger tok til i mars.