Her er de rikeste i Balestrand

Margny Kvikne (63) hadde i fjor 5.041.000 kroner i formue. Det gjør henne til den mest formuende kvinnen i Balestrand kommune.