Refser begge parter i Napster-striden

Det amerikanske senatet irettesetter både Napster og plateindustrien. Striden hindrer utviklingen av distribusjon av musikk på nettet, mener politikerne.