Spam koster nettbrukerne skjorta

Elektronisk søppelpost koster verdens nettbrukerne mer enn 80 milliarder kroner i året, viser en fersk EU-studie.