— Jeger forholdsvis overrasket over at Tine vant i år. Smørmangelen før jul i fjorser ikke ut til å ha påvirket selskapets posisjon, sier daglig leder og utgiverReidar Molthe i bransjeavisen Dagligvarehandelen, som står bak prisen.

Kåringen er basert på en omfattende nominasjons- ogstemmeprosess blant kjedene og butikkene. Tine skal ikke ha lagt best an isvarene fra kjedekontorene, men butikksjefene – et representativt utvalgplukket ut av analyseselskapet Nielsen Norge – stemte frem Tine med klar margin.

— Åretsvinner scoret høyt på blant annet markedsaktivitet, miljøbevissthet ogforbrukertilfredshet, forklarte Molthe da prisen ble delt ut under endagligvarekonferanse i tilknytning til Matfestivalen i Ålesund.Tidligere vinnere av prisen – som ble utdelt for 14.gang i år – inkluderer både Stabburet, Toro og Kraft Foods. Tines konsernsjefStein Øiom var derfor både stolt og ydmyk da han mottok prisen. Undertakketalen kunne han likevel ikke unngå å nevne vinterens smørmangel.

— Selvom vi beklageligvis ikke leverte på smør i fjor, viser tildelingen at handelenopplever god kvalitet i våre merkevarer og leveringsevne, sa han.