Nordmannen Hans Jochum Horn tar i mot Aftenposten i 48. etasje i et av høyhusene i skyskraperkomplekset Moscow City, Moskvas svar på New Yorks finansdistrikt Wall Street. Her er han er nestsjef i Russlands største investeringsbank, Renaissance Group. I tillegg har han noen private investeringer her innen vann, tannhelse og treningsstudioer.

— Vi har en veldig bra tannlegebutikk. Fordelen med å ha en tannlegeklinikk i Russland, er at alle har skikkelig dårlige tenner her. Og så er det ikke så mange gode tannleger her, ler Horn.

Russland sliter ikke bare med dårlig tenner. Landet herjes også av dårlig rettsikkerhet. Det finnes en rekke historier om domstoler og byråkrater som er til salgs. Det fikk Horn selv personlig merke på livet i fjor høst.

- Det er en minioligark med kontakter hos myndighetene som prøver å stjele to treningssentre fra oss, men han skjønte at jeg hadde bedre kontakter. Så jeg fikk stoppet ham. Men uten de kontaktene jeg har, hadde de tatt det fra oss. Helt klart, sier Horn.

Fengsles over en lav sko

Å gå inn næringslivet er forbundet med stor risiko for russere. Partnere og konkurrenter bruker det korrupte rettsvesenet for alt det er verdt. I det forrige tiåret ble en av seks forretningsmenn tiltalt for påstått økonomisk kriminalitet. Nær ingen frikjennes. Menneskerettighetsforkjempere anslår at rundt 15 prosent av alle innsatte i russiske fengsler er forretningsmenn, mange av dem uskyldig dømt.

- Hvis du havner i retten er det ikke snakk om lov og rett, men om hvem som har de beste forbindelsene, fastslår Horn.

Varsler store problemer

— Det som virkelig betyr noe er om Russland klarer å tiltrekke seg større investeringer utenfor de tradisjonelle sektorene. Russland er fremdeles mineral- og oljeavhengig, og skal du kunne få til større utenlandske investeringer må det komme endringer. Det må komme endringer som gjør at folk og investorer kan føle seg trygge på rammevilkårene. De er villing til å ta markedsrisiko, men ikke alle andre former for risiko, sier Horn, og legger til:

- Hvis ikke det skjer vil Russland få store problemer, og de vil komme snarere enn folk flest kan forestille seg. Fordi, Russland har ikke den type valutareserver som Norge har, sier Horn.

Milliardene vil renne ut

Riktignok har Russland betydelige valutareserver. Men de forsvinner fort i en så stor økonomi som Russland ved et eventuelt fall i oljeprisen.

- Det er ingen ting. Dette er beløp som forsvinner på ingen tid. Milliardene forsvinner fortere enn du kan telle dem om ting begynner å gå galt her, sier Horn.

Og endringene han ber påtroppende president Vladimir Putin innføre er en rettsstat og en relativt fri presse.

- Et fungerende rettsvesen og en relativt fri presse er viktigere for utviklingen av Russlands økonomi enn skattepolitikken og forskjellige statlige tiltak for å stimulere økonomien. Jeg tror at dette blir forstått av veldig mange, men de har vanskelig for å skjønne hvordan det vil være mulig å få til de nødvendige endringene, sier Horn .