• Midtfjellet vindkraftanlegg, Fitjar. Fotomontasje: Midtfjellet vindpark AS

Brüssel godkjenner vindparken

Hordalands første vindkraftanlegg kjem stadig nærmare realisering. Vindparken i Fitjar har i dag fått EFTAs godkjenning for statsstøtta på 346,5 millionar kroner.