De seks som ble nedgardert, var Bank of America og Goldman Sachs i USA, den britiske banken Barclays, den franske banken BNP Paribas, den tyske Deutsche bank og sveitsiske Credit Suisse.

I sin begrunnelse sier Fitch at nedgraderingen skjer på grunn av voksende utfordringer på finansmarkedet. Både den økonomiske utviklingen og et vell av nye reguleringer bidrar til utfordringene.

Sliter med statsgjeld

På den annen side opprettholdt Fitch graderingene til Morgan Stanley, Société Générale og UBS.

Kredittverdigheten til verdens største banker er kommet under press etter finanskrisen i 2008, delvis på grunn av nye reguleringer etter at de selv bidro til å kaste verden ut i økonomisk krise og resesjon.

Mange av dem risikerer også store tap fordi de har utestående store lån til kriserammede europeiske land som Hellas og Italia.

Det samme selskapet har også nylig nedgradert flere europeiske banker, blant annet Danske Bank. Kredittratingselskapet Standard & Poor's nedgraderte torsdag kredittverdigheten til ti spanske banker.