• MEIR: Lenge var PD konsentrert til dei to sørlegaste oppdrettsfylka, FOTO: ARNE NILSEN (arkiv)

Fleire sjuke laks i Sogn og Fjordane

Omfang av den frykta laksesjukdomen PD er dobla i Sogn og Fjordane sidan i fjor. Berre Hordaland er verre råka. Vaksine gjer sjukdomen mindre skadeleg.