• LESER VALGENE: Masterstudent Andreas Bakkerud føres inn i MR-maskinen hvor hjernen hans skal fotografes idet han fordeler penger mellom seg og andre forsøkspersoner.

Dårlig nytt for bonuskåte sjefer

Skanning av folks hjerner kan vise vei mellom rettferdighet og egoisme. Det er synd for sjefen din.