Les også:

Enkelte kvelder føles det å kjøre i Beijings barstrøk som om å dele veien med en nasjon av ferske sjåfører som veiver hjem fra studentfest.

I årevis ble fyllekjøring stort sett ignorert av myndighetene, og et forbud ble bare unntaksvis håndhevet med bøter. Men en rekke dødelige kollisjoner de siste to årene der myndighetspersoner eller rikinger var involvert, har endret dette. Myndighetene frykter intet mer enn offentlig oppstyr om nettopp slikt. Dermed går nå Kina til verks mot problemet som mot alt som truer den sosiale stabiliteten: Med overveldende kraft.

Førstesider

I forrige måned gjorde Kina fyllekjøring i seg selv kriminelt. Raskt etterpå erklærte de krig mot problemet. Bare i Beijing ble 7000 politifolk sendt ut i gatene for å sette opp kontrollposter utstyrt med tåregass og 10 meter lange spikermatter. I ukevis slo statsmediene opp arrestasjoner på førstesidene.

— Mange tenker bare at de kan drikke når de vil og kjøre når de trenger det. De innser ikke at de to handlingene er i motstrid til hverandre. Forandringen i Kinas kultur har ikke holdt tritt med veksten i antall biler, sier Xia Xueluan, sosiolog ved Peking-universitetet i Beijing.

Han og andre eksperter sier fyllekjøring er et resultat av at det nye Kina kolliderer med det gamle.

I det tidligere sykkellandet Kina har antallet privateide biler økt fra 5,5 millioner i 1990 til 214 millioner nå. I fjor var landet verdens største marked med 18 millioner solgte nybiler.

Baijiu

Samtidig øker forbruket av alkohol. Det tradisjonsrike Baijiu – et blankt brennevin med 40-60 prosent alkohol – serveres overalt. Og skåles det med dette, taper man ansikt om man avstår. Produksjonen av Baijiu har økt med 50 prosent de siste tre årene.

Uvant med tanken om moderasjon har forvirrede sjåfører reagert på å bli knepet av politiet. En mann i Shanxi-provinsen bet politimannen i hånden for å unngå en alkotest. En politimann i Beijing ligger i koma etter å ha blitt overkjørt i fjor.

Li Gang-saken

På nettet er det opprettet egne fora for spesielt skandaløse tilfeller. I en hendelse i Henan-provinsen meide en lokal embetsmann ned og drepte fem tenåringer som var fotgjengere. Han er ikke tiltalt. De pårørende er i stedet forsøkt tilbudt penger.

Den mest beryktede saken er fra oktober i fjor da sønnen til en polititopp med navnet Li Gang kjørte på to kvinnelige studenter, den ene omkom. Da han senere ble forsøkt stoppet av sikkerhetsvakter sa han «Bare forsøk å still meg for retten. Min far er Li Gang!»

Saken vakte raseri og førte til kampanjen med navnet «Min far er Li Gang» – og uttrykket ble synonymt med å lure seg unna sitt ansvar.

Norsk enerett: Aftenposten