De ventet nummer to og trengte større plass. Derfor slo ekteparet Stian Christer og Alice Lihaug Hansen til på eneboligen i Nedre Storheia på Askøy høsten 2011.

— Vi falt veldig for huset, spesielt fordi det hadde et nytt og stort bad som var bygget av fagfolk. Det var også grei planløsning og kort vei til skolen for eldstemann. Vi følte at vi fikk mye for pengene og gledet oss til å gå i gang med vårt nye liv der, sier Stian Christer Hansen til bt.no.

Ikke håndverker

Huset, som de ga drøye 3,2 millioner kroner for pluss omkostninger, skulle imidlertid vise seg å gi mer bekymring enn glede i tiden som kom. Årsaken var badet.

Baderommet, som ifølge salgsoppgavens egenerklæring og overtakelsesprotokoll skulle vært bygget av fagfolk i 2011, var nemlig bygget av en person som ikke er håndverker av yrke.Mannen har tidligere drevet et tatoveringsstudio.

61.000 kroner for jobben

Selger kunne etter hvert legge frem dokumentasjon på at han hadde betalt denne mannen knappe 61.000 kroner for badet. Et bad som hadde store mangler.

— Jeg synes det er rart at selger ikke har forstått at man ikke får bygget et så stort bad av fagfolk for en så lav sum. Samtidig synes jeg det er rart at han ikke har sjekket firmaet bedre før de fikk jobben, sier Stian Christer Hansen.

- Alvorlige og grunnleggende feil

Det synes ikke selgers eierskifteforsikringsselskap, Protector, er like rart. De hevder nemlig at selger handlet i god tro da han opplyste om at badet var gjort av fagfolk.

— Både på visningen og før vi la inn det skriftlige budet lovet megleren at vi skulle få papirer på at badet var bygget av fagfolk. Vi stolte på at systemet ville fungere, og vi trodde dette var en opplagt sak. Vi kommer aldri til å kjøpe noe hus igjen der Protector har vært inne som part, sier Hansen, som synes Protector driver en form for utmattelsesteknikk der de prøver å riste dem av seg.Takstingeniør Eigil Schinnes har vurdert badet.

— Baderommet bærer preg av at utførende person har hatt liten eller ingen kunnskap om bygging av bad. Det er alvorlige og grunnleggende feil, og arbeidene tilfredsstiller ikke lover, forskrifter og anbefalinger, sier Schinnes.

- Må utbedres omgående

Han mener det «antakelig ville oppstått betydelige fuktskader i løpet av få år».

Elektriker Jan Terje Pedersen fant tre feil på badet, alle i kategorien «alvorlige».

Blant annet manglet en stikkontakt jording, noe som er «et absolutt krav» på bad, sier han.

Avviksrapporten hans konkluderer med både brann- og berøringsfare, og at feilene «må utbedres omgående».

— Det kan i et verste-fall-scenario være en potensiell fare for strømgjennomgang ved manglende jordforbindelse i for eksempel stikkontakten på badet, sier Pedersen, men understreker at flere uheldige forutsetninger da må inntreffe samtidig.

Må totalrenovere

Takstmann Schinnes' konklusjon er at badet må totalrenoveres. Prisen for familien Hansen vil komme på ca. 141.000 kroner pluss moms.

Familien har tegnet boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring. Advokat og informasjonssjef Dag Are Børresen ønsker ikke å kommentere pågående saker, men sier dette:

— Et generelt trekk er at både Protector og deres konkurrenter snur i et stort antall saker, etter først å ha gitt avslag. Hvis du spør dem om det, vil de kanskje si at bevisene i saken er blitt sterkere. Dette kan stemme i enkelte saker, men gjelder ikke flertallet, sier Børresen.

- Rutine å avslå saker

Han skjønner godt at forbrukere føler seg veldig små sammenlignet med eierskifteselskapene.

— De har som rutine å avslå veldig mange flere saker enn vi mener det er grunnlag for å avslå. Kjøpere blir derfor veldig fort avhengig av å ha en advokat på sin side. At kjøpsforsikringen dekker alle kostnader ved rettssak øker nok eierskifteselskapenes forliksvilje. Men det tar for lang tid i altfor mange saker, sier Børresen.

Protector skriver i avslaget at «det er kun i egenerklæringen badet er omtalt som faglært utført. Dette er selgers subjektive forståelse av det arbeidet som er utført. [NN] har fremstått for selger som håndverker. [NN] var ansvarlig for alt arbeid som ble gjort på badet. Selger har ikke kjennskap til hvilke elektriker og rørlegger [NN] leide inn.»

- Ikke gitt uriktig opplysning

— Vi kan ikke se at det er grunnlag for å konstatere at selger har gitt uriktige opplysninger, sier advokat i Protector Forsikring, Marianne L. Kvanvik.

Hun er heller ikke enig i at summen på 61.000 kroner for badet er lav.

— Selger har selv kjøpt inn materialene som ble brukt til å bygge badet, fra fliser og speil til dusj og badekar. Så i den summen inngår bare selve arbeidet, sier Kvanvik.

At badet kan ha mangler og håndverket være dårlig utført, bestrider hun ikke. Men Kvanvik sier at det bare har betydning for saken dersom det innebærer en «vesentlig skjult mangel» etter loven.

Ikke høyt nok beløp

Lagsmannretten har sagt at utbedringskostnader på 4,2 prosent av kjøpesummen er nok til å være vesentlig, mens Høyesterett har uttalt at seks prosent av kjøpesummen utvilsomt er nok, ifølge Forbrukeradvokaten.no.

Hadde altså utbedringskostnadene vært på 200.000 kroner, hadde familien Hansen hatt en nokså vanntett sak, jf. Høyesteretts-dommen.

Men Protector mener at 175.000 kroner ikke er nok til å representere en vesentlig skjult mangel.

- Vi mener at kravet rent beløpsmessig er så lavt at det ikke utgjør noen vesentlig mangel ut fra rettspraksis, sier Protector-advokaten.

Utmattelsestaktikk

Hun tar beskyldningene om utmattelsestaktikk svært alvorlig, og hun avviser påstandene.

— Det er en påstand uten hold i. Jeg kan forstå at folk opplever at all tidsbruk ligger hos motparten, men ofte er det ikke tilfellet. I flere av disse sakene ligger tidsbruken og saksbehandlingstiden hos kjøpers forsikringsselskap. Vi har mange saker, og selvsagt kan det skje feil hos oss, men vår policy er hurtighet. Å la sakene trekke ut i tid er bare kostbart og medfører lite fornøyde kunder, sier Kvanvik.