Finansuroen i viktige ferieland som Hellas og Spania har fått mange nordmenn til å ta store bunker eurosedler med seg på sommerferien. 8,7 millioner kroner er fangsten på Gardermoen hittil i år.

På gangbroen ut til flyet til Kos fredag ettermiddag dukker jaktlabradoren Ben opp mellom passasjerene. Han snuser på mennesker og bagasje. Sammen med hundefører Kristin jobber de seg effektivt gjennom køen av alle som går om bord, også familien Rishovd, Øyvind, Synnøve og barna Eva og Arne, er klar for en uke i den greske øyverdenen. Denne gangen leter Ben og hundefører Kristin etter store pengebunker.

- Helt greit, mener pappa Øyvind. Han innrømmer at han på grunn av den usikre situasjonen i Hellas har tatt med seg mer kontanter enn normalt, men forsikrer at det er godt innenfor den lovlige grensen.

Ble advart

Før feriesesongen advarte flere av aktørene i reiselivet mot tomme minibanker og vanskeligheter med kortbruk på restaurantene i eurolandene som sliter med finanskrise.

Det nye fenomenet i år er at flere vanlige Syden-turister, på vei til ferie ved Middelhavskysten, er blitt knepet som valutasmuglere. De er blitt tatt med mer enn 25 000 kroner i kontanter. Det de ikke har vært klar over, et at alle beløp over denne grensen skal registreres for ut— og innførsel hos Tollvesenet, en såkalt valutadeklarasjon.

Den som blir tatt med et kontantbeløp over denne grensen, vil få 20 prosent av summen inndratt i form av et gebyr på stedet, det vil si minst 5000 kroner.

Sjefen for Tollvesenet på Gardermoen, Tor Fredriksen, sier:— Vi utfører daglige kontroller, og gjør beslag så å si hver eneste gang. Vi ser at det avdekkes mest valutasmugling ved avgang, 95 prosent av beslagene våre gjør vi hos reisende ut av landet. Vi har en hund til rådighet, og ytterligere en valutahund vil bli anskaffet i 2012.Vi har en spesiell oppmerksomhet rundt avganger sørøstover, bl.a.til Pakistan, Tyrkia og flyavgangene til Qatar da vi erfaringsmessig har mange treff på disse. Vi har en uvurderlig hjelp av hundeekvipasjen. Dette arbeidet ville vært svært mye vanskeligere uten den, sier Fredriksen.

På Oslo Lufthavn er det så langt i år avdekket forsøk på smugling av 8,7 millioner kroner, i hele fjor var fangsten 20 millioner.

Plikt til å vite

- Grensen på 25 000 kroner er absolutt og kan ikke fravikes. Det er trist når vi må ta fra folk deler av surt oppsparte feriepenger, men den reisende har selv en plikt til å sette seg inn i regelverket, sier underdirektør Louise Holtoug Amundsen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

- De som tror at det er sjelden å komme over folk som har både 30 000 og 40 000 kroner på seg i kontanter, må tro om igjen, sier Holtoug Amundsen.

Brukes i svart økonomi

Tollvesenet har denne uken kontaktet banker, flyselskaper og reiseselskaper for å få dem til å gjøre det kjent for feriereisende at de må deklarere kontantsummer over 25 000 kroner.

- Vi håper at det fokuset vi nå setter på slike saker er en vekker, slik at vi slipper å frata uvitende feriefolk deler av deres reisekasse, sier Amundsen.

Tollvesenet har de senere årene trappet opp jakten på ulovlig utførsel av kontanter, først og fremst for å knipe folk med penger som er unndratt beskatning eller som stammer fra kriminell virksomhet. Dessuten antas det kontanter kan stimulere svart økonomi i europeiske land.

- Myndighetene ønsker å ha kontroll med kontantstrømmen ut og inn av landet, sier Holtoug Amundsen.

Prøver seg

Folk som blir tatt gir ifølge Holtoug Amundsen ikke sjelden uttrykk for at de synes det er urettferdig å bli straffet såpass hardt bare fordi de har glemt å fylle ut et skjema.

- De tar det som regel med fatning. Noen påstår at en del av pengene tilhører ektefelle og barn de reiser sammen med. Det er en forklaring vi ikke aksepterer. Hvis en person blir tatt med summer som skulle ha vært deklarert, vil vedkommende som har pengene på seg, være den som vi holder ansvarlig, sier Amundsen.

Økt uttak av kontanter

DNB, som utfører valutatjenester på Oslo Lufthavn, har i sommer merket at folk har tatt ut 10 prosent mer i valuta en tilfellet var i fjor.

- Økningen er tydelig, og en god del er nok knyttet til det faktum at folk vil sikre seg mot å møte tomme minibanker i landene rundt Middelhavet, sier informasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø. Økningen gjelder spesielt euro.

- Noe av økningen skyldes selvsagt at det er flere reisende, men en tredjedel knytter vi til folks uro for at det skal være manko på kontanter i utlandet. Vi anbefaler ikke folk å ta med store kontantbeløp, vår erfaring er at minibankene i populære ferieland virker som normalt, sier Dalsbø.

Banken har også som regel at folk som likevel tar ut store beløp får beskjed om at summer over 25 000 kroner må meldes til Tollvesenet før avreise.

- Vi har de seneste dagene hatt kontakt med Tollvesenet om akkurat denne saken, så våre ansatte er vel kjent med regelen, sier Dalsbø.