I forrige uke skrev Aftenposten at bare én av fire gründere er kvinner. Regjeringen er langt unna å oppfylle sin målsetning om at det i 2013 skal være 40 prosent kvinner blant dem som etablerer nye bedrifter.

NHO Service ber Regjeringen åpne for mer bruk av private leverandører i helsesektoren. De mener dette vil åpne opp for mange kvinnelige gründere, som i dag jobber med helse og omsorg i det offentlige, og som ønsker å skape sin egen arbeidsplass.

Dette avviste næringsminister Trond Giske bastant, fordi det er Regjeringens politikk å satse på en offentlig velferdssektor.

— Stenger døren for kvinnene

Julie Brodtkorb er leder av Høyres kvinneforum og reagerer kraftig på Giskes uttalelser.

- Jeg har ikke sett maken til frekkhet fra Giske. Når han sier at han ikke ønsker gründere i helsesektoren, så stenger han døren for svært mange kvinner som ønsker å starte sin egen bedrift.

Hun peker på at de fleste som ønsker å starte en bedrift, vil gjøre dette innenfor det feltet de kan noe om og jobber med.

— Det er et faktum at veldig mange kvinner jobber i helsesektoren. I dag kan ikke disse kvinnene søke om oppstartsmidler fra Innovasjon Norge fordi Giske ikke vil ha privatisering. Det er ren diskriminering av kvinner, sier Brodtkorb.

Trenger varme hender

Brodtkorb får støtte av FrPs kvinnepolitiske talskvinne, Solveig Horne. Hun peker på at svært mange kvinner som jobber i omsorgsyrker, ser feil og mangler og ønsker å organisere arbeidet på en bedre måte i egen virksomhet.

— Med sin privatallergi hemmer Regjeringen disse kvinnenes karrièremuligheter. Det kan umulig være god likestillingspolitikk. Selvsagt kan og bør kvinner også bli gründere i andre bransjer. Men også dette bremser Regjeringen for, blant annet gjennom tungrodd byråkrati, sier Horne.

Brodtkorb peker på at nettopp mangelen på varme hender i omsorgssektoren, vil bli en stor utfordring for Norge i årene fremover.

— Jeg blir veldig provosert når han sier at disse ikke er fullverdige gründere. Likestilling betyr respekt for det kvinner jobber med, og en anerkjennelse av at det er like viktig som de fagfeltene der menn er i flertall, sier Brodtkorb.

Flere i Sverige

Solveig Horne ber Regjeringen se til Sverige og Danmark, som har en høyere andel kvinnelige gründere. I Sverige var 59 prosent av dem som startet egen bedrift innenfor helsesektoren kvinner, viser svensk statistikk. Totalt var 33 prosent av dem som startet egen bedrift i Sverige i 2009, en kvinne.

— Den høye kvinneandelen skyldes nettopp at kvinner slipper til som private tjenesteytere innen omsorg, hjemmesykepleie og renhold. Det sier seg selv at når andelen kvinner er så høy som den er i disse bransjene, er det også herfra mange kvinnelige grundere kan rekrutteres, sier Horne.

Høyre og FrP ønsker å åpne for langt flere tilbydere innen helsesektoren og avviser at dette vil føre til et bedre tilbud for de rike.

— Dette vil bli offentlig finansiert slik at brukeren betaler like mye enten man velger et offentlig eller privat tilbud, slik som barnehagene fungerer i dag. Det er ikke snakk om at de rike kan kjøpe seg et bedre tilbud, men bedre valgmuligheter for alle, sier Brodtkorb.

Bedre sykelønn

Opposisjonspartiene mener i tillegg at politikerne kan bidra til å fremme kvinnelige gründere ved å gi dem bedre sosiale ordninger.

- Forskningen viser at det er dårlige sosiale ordninger som gjør at så få kvinner blir gründere og starter for seg selv. Dette gjelder særlig rettigheter som å kunne være hjemme med syke barn og at selvstendig næringsdrivende har en langt dårligere sykelønnsordning, sier Borgild Tenden i Venstre.

Tidligere i år foreslo hun en rekke tiltak for å bedre rettighetene til selvstendig næringsdrivende.

— Vi ønsker blant annet full kompensasjon for sykdom under svangerskap og ved omsorg for egne barn. I dag er kompensasjonsgraden 65 prosent. Vi ønsker også en kraftig opptrapping av kompensasjon ved egen sykdom, fra 65 til 80 prosent.

Solveig Horne (FrP) mener Trond Giske og Regjeringen bremser kvinners sysselsetting.
Stortinget